Varkensbedrijf referentie voor productiviteit, duurzaamheid en efficiëntie

In 1957 startten de ouders van Joost Beel een varkensbedrijf in de Vlaamse Ardennen (Wortegem-Petegem in België). Met 60 zeugen en 400 vleesvarkens zetten zij bijna 50 jaar terug de ankers uit voor wat nu een referentiebedrijf is op het vlak van productiviteit, duurzaamheid en efficiëntie.

pigs-belgium-joost-beel
pigs-belgium-joost-beel

In 1991 nam Joost het bedrijf over. Bijna 7 jaar later breidde hij uit tot 150 zeugen en 1150 vleesvarkens. Vandaag biedt het varkensbedrijf plaats voor 480 zeugen en 1650 vleesvarkens.

De toekomst van het familiebedrijf is nu al verzekerd. Ook zoon Pieter-Paul heeft de varkenshouderij-microbe goed te pakken. Hij werkt samen met Mieke, de echtgenote van Joost mee op het bedrijf.

pigs-belgium-joost-beel

Roxell-materiaal in alle compartimenten

De stallen zijn van A tot Z uitgerust met Roxell materiaal: van silo’s, Flex-Auger™, Multifast™-controller tot voersystemen voor zeugen, biggen en vleesvarkens, …

Het Multifast-concept stuurt het transport van voer over alle compartimenten aan. Op die manier wordt de dagelijkse voermengeling per hok gedefinieerd en wordt groeistilstand bij de vleesvarkens voorkomen met een verbetering van de voederconversie als gevolg.

Voor het voeren van de biggen en vleesvarkens wordt gebruik gemaakt van Blu’Hox™

In de dekafdeling en kraamhokken werd de individuele zeugendoseerder Dos7™ geïnstalleerd.
Voor de drachtafdeling werd geopteerd voor Fidos™, het elektronische voerstation. Naargelang de spekdikte van de zeug stelt Joost dagelijks het voer per zeug samen. Zo kan hij perfect inspelen op de individuele behoefte per dier en blijft de zeug in perfecte conditie.

Uitstekende resultaten
Met de Roxell-systemen kan ik het management van mijn stal optimaliseren. Elke stap in het voerproces wordt afgestemd op de noden van de dieren. De materialen zijn duurzaam en robuust en de digitale output van het systeem geeft de dagelijkse groei van elk dier weer. Op die manier werken we veel efficiënter en waken we over de rentabiliteit door een optimalisatie van de voederconversie.
Joost Beel
pigs-belgium-joost-beel

Uitstekende resultaten

Met een dagelijkse groei van 780 g bij de vleesvarkens, een vleespercentage van 62,5 %, een voerconversie van 2,3 à 2,4 (tot 110 kg) en een uitval van minder dan 1 % bij de vleesvarkens en 2 à 3% bij de biggen is Joost best tevreden met de resultaten.

Duurzame oplossingen

Kwaliteit staat bovenaan de agenda van deze kweker.

De Belgische milieuwetgeving verplicht varkenshouders ertoe te investeren in biologische, duurzame oplossingen. Onlangs installeerde dit varkensbedrijf een biologisch luchtzuiveringssysteem. Dankzij deze investeringen wordt 73 % van de ammoniak uit de stallucht gefilterd, alsook een groot gedeelte van het fijn stof. De zonnepanelen en het eigen watervoorzieningssysteem zorgen dan weer voor een aanzienlijke kostenbesparing op water- en energieverbruik. Het systeem zuivert regen- en drainage water op biologische wijze tot drinkwater voor de dieren.

Kortom, Joost kiest voor de beste oplossingen in alle facetten van het beheer van zijn bedrijf.