Een vleeskuikenbedrijf met focus op dierenwelzijn, milieu en inkomen

Product
13 juni 2019

Landbouwbedrijf Buijs (NL) onderging de laatste jaren een heuse transformatie. Voor hun vleeskuikens beslisten ze Plukon’s diervriendelijk enrichmentprogramma te volgen. Bovendien verbouwen ze hun eigen voer. Een mooi bedrijf met ambitie dat Roxell graag in de schijnwerpers zet. In het bijzonder ook omdat ze kozen voor Roxell’s voer- en drinksystemen.

agricultural-business-buijs-broiler-farm

In 2004 verhuisde het vleeskuiken- en akkerbouwbedrijf Buijs 200 km van Rosmalen naar Emmer-Compascuum, in het noorden van Nederland. Hier bouwt Patrick Buijs (38) nu aan zijn landbouwbedrijf. Het bestaat uit 370 hectare grond en 155.000 vleeskuikens, waarvan 126.000 op hun thuislocatie.

Enrichment

Het bedrijf koos voor het Enrichment-programma van Plukon: dierenwelzijn wordt hier benadrukt en de pluimveehouder krijgt hiervoor een meerprijs. Met dit concept kunnen ze kuikens van 2.700 tot 3.000 gram afleveren zonder antibiotica te gebruiken. De belangrijkste eis voor deelname aan het concept is daglichtvoorziening. Dat doen ze via lichtstraten in de zijwanden van de stallen. Verder zijn de stallen ingericht met zitstokken, afleidingsmateriaal en speelgoed voor de kuikens. Het is een inventief en succesvol concept: ze hebben al meerdere rondes gedraaid zonder het gebruik van medicijnen.

Nieuwe vleeskuikenstallen

Eind 2017 sloopten ze een bestaande vleeskuikenstal om daarna drie nieuwe vleeskuikenstallen en een machineberging te bouwen. Deze stallen konden ze in de loop van 2018 in gebruik nemen.

De identieke stallen zijn 23 op 95 meter groot en kunnen 126.000 vleeskuikens herbergen. Ze zijn ingericht met Roxell’s voer- en drinksystemen (MiniMax™ en Swii’Flo®). Er is ook ledverlichting die de stallen verlicht op een manier die optimaal is voor de vleeskuikens.

Verweven met akkerbouw

Verder verbouwt het bedrijf ook graan, suikerbieten, consumptieaardappelen, pootaardappelen, uien, cichorei en maïs. De akkerbouw- en de vleeskuikentak van Landbouwbedrijf Buijs zijn met elkaar verbonden: hun vleeskuikentak maakt het interessant om graan, en dus ook kippenvoer te telen. De kuikens eten namelijk jaarlijks 1.300 ton tarwe.

Arbeidskrachten

Het bedrijf stelde een bedrijfsleider aan die verantwoordelijk is voor de vleeskuikentak. In de akkerbouwtak zijn er vier vaste medewerkers aangesteld. Ook Patrick en zijn partner Yootha Baving draaien zelf ook volledig mee. Yootha regelt onder andere de administratie.

Bron: tijdschrift Boerderij, Bouke Poelsma

Landbouwbedrijf Buijs maakt de voorbije jaren heel wat vooruitstrevende keuzes. Roxell wenst Patrick Buijs, Yootha Baving en hun medewerkers veel succes.