Fidos™ elektronisch voerstation

Dierenwelzijn

Fidos elektronisch voerstation voor voeren van zeugen in groep

Fidos™ is een elektronisch voerstation voor het individueel voeren van zeugen. Dit is het voersysteem bij uitstek voor zeugen in groepshuisvesting. De varkens lopen rond in een stal met rust-, eet- en bewegingszones. Ze zijn vrij om te eten wanneer ze willen. Ze krijgen automatisch voer als ze in het voerstation gaan. Het voerstation leest eerst de chip in het oormerk en weet om wie het gaat. Vervolgens krijgt de zeug het voer dat voor haar voorzien is.

Het automatisch voersysteem voor het precies voeren van zeugen in groepshuisvesting

Het elektronisch voerstation is gekoppeld aan software, die ook een web interface heeft. Met die Fidos software beheert u de data centraal vanop een pc. U bekijkt historieken en analyseert rapporten. Met een handterminal scant u oormerken en past u in de stal zelf voercurves aan. U stuurt zeug per zeug bij, mocht dat nodig zijn. Fidos elektronisch voerstation komt ook met een antenne voor berigheidsdetectie. Als een zeug lang blijft staan bij het hok van de beer dan registreert Fidos die info.

 

sows-poultry-equipment
sows-poultry-equipment

Eigenschappen van Fidos elektronisch voerstation voor zeugen

Precieze, individueel aangepaste voeding

exacte hoeveelheid en voersoort per zeug

afhankelijk van de zeug kiest u de hoeveelheid en het soort voer – 2 soorten voer mogelijk.

water in voertrog

tijdens het voeren loopt er ook water in de trog. Dit maakt het makkelijker voor de zeugen om het voer op te eten.  

Respect voor gezondheid en welzijn van dieren

investeren in stabiele groepen

met Fidos wil Roxell een overstap naar stabiele zeugengroepen aanmoedigen. Stabiel wil zeggen, een groep in dezelfde fase van dracht en tussendoor geen nieuwe zeugen introduceren. Deze homogeniteit is goed voor de rust in de groep en dieren vergelijken is makkelijker. Het Fidos elektronisch voerstation is bedoeld voor varkensbedrijven die werken met dit soort stabiele groepen.

detecteer abnormaal eetgedrag

de Fidos software registreert automatisch de voergegevens per zeug. Afwijkend eetgedrag merkt u daarom tijdig op. Mocht een zeug een oormerk verliezen, dan krijgt u een waarschuwing. Ondertussen blijft Fidos een minimum hoeveelheid voer geven aan die – voor het voersysteem – ‘onbekende’ zeug.

Voerstation met uniek rondgaand concept voor fitte zeugen 

voerstation creëert circulatie in stal

de ingang van het voerstation is niet de uitgang. Met Fidos lopen de zeugen automatisch in de juiste richting. Want na het verlaten van het voerstation komen ze eerst voorbij drink-, bewegings- en rustzones. Pas na een toer in de stal, komen ze terug aan de toegangspoort van het voerstation.

Wil u meer weten over Fidos, elektronisch voerstation voor zeugen? Download de specificaties en bekijk ons nieuws en onze referenties.

Zoek distributeur

Uitstekende resultaten
Met de Roxell systemen kan ik het management van mijn stal optimaliseren. Elke stap in het voerproces wordt afgestemd op de noden van de dieren. De materialen zijn duurzaam en robuust en de digitale output van het systeem geeft de dagelijkse groei van elk dier weer. Op die manier werken we veel efficiënter en waken we over de rentabiliteit door een optimalisatie van de voederconversie.
Joost Beel
pigs-belgium-joost-beel

Benieuwd naar de productspecificaties?

Download een handig overzicht met technische informatie.

Interesse in het Fidos elektronisch voerstation?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Ontdek meer producten voor zeugen

Krijg een overzicht van alle Roxell producten voor zeugen.

Ontdek meer producten in de categorie voeren

Bekijk alle Roxell producten voor het voeren van pluimvee en varkens.