13 tips voor een goede bioveiligheid op het veeteeltbedrijf

Uw bedrijf tijdelijk sluiten omwille van vogelgriep of varkenspest. Het is een scenario dat iedere veehouder absoluut wil vermijden. Als er een epidemie uitbreekt in een regio, worden er tijdelijke maatregelen opgelegd om verdere verspreiding tegen te gaan. Maar voor sommige boeren is het te laat. Voor hen duurt het soms tot een jaar vooraleer ze terug volledig operationeel zijn. 

piglets-poultry-equipment
broilers-poultry-equipment

Veel veehouders wachten vandaag niet meer af en gaan proactief op zoek naar oplossingen. Er is een duidelijke trend in de veeteeltsector om structureel meer bioveiligheid in te bouwen in de dagelijkse werking. En dat heeft vaak veel meer voordelen dan enkel ziektes voorkomen. Lees in dit artikel de oplossingen voor bioveiligheid. Ontdek de vele voordelen.

Definitie van bioveiligheid 

Volgens het Food and Agriculture Organization (FAO) is bioveiligheid “een reeks preventieve maatregelen om het risico op overdracht van besmettelijke ziekten in gewassen en vee te verminderen.” Het doel kan zeer groot zijn: vermijden dat mijn bedrijf geruimd moet worden. Maar tijdens periodes vrij van epidemieën, betekent het: minder zieke dieren en minder uitval. En als u nog wat verder kijkt, betekent het: minder vaccinatiekosten en een betere groei omdat ziekte groei afremt. Uiteindelijk bereikt u het ultieme doel: een betere voerconversie. Zo begint uw investering in bioveiligheid ook echt geld op te brengen.

biosecurity
Bioveiligheid: houd ziektes buiten

De maatregelen die u kan nemen om tot een betere bioveiligheid te komen zijn talrijk. We delen ze doorgaans op in 2 groepen. Enerzijds, wat doet u om de ziektes van buitenaf weg te houden? Een tweede soort maatregelen focust zich op het vermijden dat een ziekte zich verspreid op uw bedrijf. 

Mogelijke ingrepen in uw infrastructuur en wagenpark

Als u een veiligheid wilt inbouwen op alles wat van buiten naar binnen komt, dan begint dat met uw infrastructuur. U kunt een omheining plaatsen en uw voersilo’s verhuizen naar de straatkant van uw bedrijf (tip 1). Vrachtwagens met leveringen van voer vullen dan van buiten de omheining de silo’s op. Door de toegang voor trucks op uw bedrijf te vermijden, elimineert u een belangrijke oorzaak van contaminaties. Steeds vaker kiest een veehouder om een deel van het wagenpark enkel te gebruiken voor ’transport binnen de muren’ van het bedrijf (tip 2). Die rijden op – voor het bedrijf – ‘propere’ wegen. Het andere deel van het wagenpark dient voor transport buiten het bedrijf.

Procedure voor nieuwe dieren

Ook de manier waarop u nieuwe dieren introduceert op het bedrijf, kan volgens geijkte procedures verlopen. Voorzie een laad- en loskade aan de rand van het bedrijf. De vrachtenwagen en chauffeur die dieren aan- en wegvoeren moeten dan niet op het bedrijf zijn (tip 3). Nieuwe dieren verblijven bijvoorbeeld eerst een periode in quarantaine tot het zeker is dat ze gezond zijn (tip 4). Sommige veeteeltbedrijven kiezen ervoor om tussendoor geen nieuwe groepen te introduceren (tip 5). Zij starten altijd met een grote groep nieuwe dieren. Ze laten pas nieuwe dieren toe eens de volgroeide dieren het bedrijf verlaten.

Protocol voor bezoekers

Ook plaatsen de veehouders steeds meer doucheruimtes voor bezoekers (tip 6). Die gasten volgen vooraf ook meer en meer een afgesproken protocol (tip 7). Bijvoorbeeld, men vraagt om 2 dagen voor een bedrijfsbezoek geen contact te hebben met de diersoort in de stallen.
 

biosecurity-overhead-system
Bioveiligheid: ga verspreiding tegen op uw bedrijf

U bent al zeer goed bezig met bioveiligheid als u een combinatie van maatregelen neemt om de deur voor ziektes van buitenaf dicht te houden. Toch blijft het belangrijk om ook intern structuur en richtlijnen te hebben.

Aanpak voor uw dagelijkse werking

Een varkenshouder zou zijn dagelijkse taken kunnen uitvoeren in een logische volgorde (tip 8). Uw dag start bijvoorbeeld bij de biggen en later gaat u pas langs bij de grote vleesvarkens. Dat is een logische manier van werken omdat kleinere dieren gevoeliger zijn voor ziektes. Als er bacteriën hangen in de stallen met vleesvarkens, dan slaan die niet over de kleinere biggen. 

Veel veehouders hebben ook kledij en botten per stal (tip 9). U kiest een kleur per stal en er is geen verwarring meer mogelijk. 

En natuurlijk moet er ook een duidelijk aanpak zijn van wat er gebeurt met gestorven dieren (tip 10). Of hoe vermijden we dat knaagdieren of insecten bijdragen aan de verspreiding van virussen. 

Verhuizen van dieren binnen het bedrijf

Door structuur te brengen in uw dagelijks werk, komt u al heel ver in het vergroten van de bioveiligheid op uw bedrijf. Maar denk zeker goed na voor u dieren verhuist binnen het bedrijf. 

Heeft u een ziekenboeg (tip 11)? Verhuis dan de zieke dieren op tijd naar die plaats en laat ze pas terugkeren als ze terug helemaal in orde zijn. Denk ook goed na over uw planning van vaccins (tip 12). En tenslotte meng uw diergroepen niet (tip 13). De kans dat u dieren samenvoegt met dieren die een ander niveau van resistentie hebben, is reëel. Het is een risico dat u beter niet neemt.

Een gezond bedrijf nu en op lange termijn

Als u een mix van deze externe en interne maatregelen toepast, dan bent u goed op weg om een bedrijf te worden dat op een goede manier omgaat met problemen die de moderne, intensieve veehouderij kunnen blokkeren in haar groei. Jazeker, het vraagt investeringen in tijd, planning, structuur en middelen. Maar u bent gerust dat uw bedrijf nu en op lange termijn gezond blijft – letterlijk en figuurlijk.

feed-bins-silos
feed-bins-silos

 

13 tips voor een goede bioveiligheid op het veeteeltbedrijf

 1. Plaats een omheining en verhuis voersilo’s naar de straatkant. Leveranciers van voer kunnen de silo’s ook van buiten de omheining opvullen.
 2. Indien mogelijk splits uw wagenpark op.
 3. Voorzie een laad- en loskade aan de rand van het bedrijf. 
 4. Laat nieuwe dieren eerst een periode in quarantaine verblijven. 
 5. Introduceer tussendoor geen nieuwe groepen. 
 6. Plaats doucheruimtes voor bezoekers. 
 7. Maak een protocol op voor uw bezoekers. 
 8. Doe uw dagelijkse taken in een logische volgorde. 
 9. Voer een kleurcode in per stal voor overalls en botten. 
 10. Denk na over aanpak gestorven dieren en vermijd nabijheid van knaagdieren of insecten. 
 11. Gebruik een ziekenboeg. 
 12. Organiseer en plan uw vaccinatierondes. 
 13. Meng uw diergroepen niet.

3 concrete voorstellen voor betere bioveiligheid

Wat een Roxell overheadsysteem voor u kan betekenen

Roxell heeft 3 oplossingen om een grote stap vooruit te zetten qua bioveiligheid. Ze zorgen voor het voertransport op het bedrijf en voorkomen dat vrachtwagens leveringen van voer binnen de muren van het bedrijf doen. Alle transport gebeurt ‘overhead’, letterlijk vertaald ‘boven het hoofd’. We leggen u uit hoe de 3 mogelijke overheadsystemen werken.

De mix van Roxell producten die het overheadsysteem voor u bouwen: 

 

galvanized-feed-bins-certified-german-market-typenprüfung
Oplossing 1: verbind uw silo’s

De meest eenvoudige oplossing is de voorraadsilo verbinden met één of meerdere dagsilo(‘s) aan de stal. De dagsilo heeft een maximum sensor die aangeeft wanneer het reservoir vol is.

Maar voer is een belangrijke kostenpost op een veeteeltbedrijf. Dit kan zelfs oplopen tot meer dan 70 % van uw werkingskosten. Uw voerconsumptie registreren en monitoren is een eerste stap richting bewust omgaan met voerkosten. Om die reden kan u kiezen voor de 2e oplossing. 

 

feed-bins-silos
Oplossing 2: verbind uw silo’s en plaats een batchweger

Voor pluimveebedrijven heeft Roxell een oplossing waarbij u een batchweger plaatst tussen uw voorraadsilo’s en dagsilo’s. Met een batchweger kiest u voor een voerproces waarbij u veel accurater gaat voeren. Het toestel weegt, registreert en stuurt die ‘batch’ voer door naar een specifieke dagsilo. Het weegsysteem doseert het voer exact. U voert niet meer en niet minder dan nodig is. Roxell heeft batchwegers die mechanisch of elektronisch werken. Ook biedt Roxell de mogelijkheid om een dagsilo elektronisch te wegen. Mooi afgewogen voerporties zullen een grote invloed hebben op het controleren van de kosten. U zet een eerste stap richting een bewuste voerstrategie. 

 

pigs-batch-feeding-system-multifast
Oplossing 3: verbind uw silo’s en gebruik Multifast batch voersysteem

De derde oplossing is er een voor varkensbedrijven. U zet hiermee nog een extra stap qua voeroptimalisatie. In plaats van een batchweger gebruikt u een Multifast® batch voersysteem, dit laat u toe om gefaseerd te gaan voeren. Als u dieren – tijdens hun volledig verblijf op uw bedrijf – 3 types voer na elkaar geeft, dan kan u voor een geleidelijke overgang van het ene voer naar het andere zorgen. 

Met jonge dieren start u doorgaans met zeer geconcentreerde voermixen. Die zijn vaak duurder dan het 2e en 3e soort voer dat in een latere groeifase op het programma staat. Als u met een batchweger werkt, dan geeft u het groeivoer A bijvoorbeeld gedurende 1 maand (grafiek 1). Met een voersysteem in fases geeft u alleen in de 1e week het pure, geconcentreerde voer. Na die week begint u het groeivoer B al in te mengen. U heeft simpelweg veel minder van het dure groeivoer type A nodig (zie grafiek 2). 

multifast-grafiek
multifast-grafiek

Met Multifast® batch voersysteem gaat u veel preciezer voeren. En dat heeft ook zijn voordelen voor het milieu. Er ontstaat namelijk minder mest want u benadert iedere dag zeer goed de nutriëntenbehoefte van de dieren. En dat is goed voor uw bedrijf en haar omgeving. 

Zelf voer mengen met Multifast

Doordat u met Multifast zelf voer gaat mengen, beslist u ook zelf welke voercomponenten u gebruikt. U gebruikt grondstoffen die u zelf produceert en aanvult met premixen tot u een juiste samenstelling heeft. Met dat zelf mengen en samenstellen, bent u zelf zeer bewust bezig met uw voerresultaten en bespaart u vooral veel op de voerkost van uw bedrijf.

Met Multifast gaan uw voerkosten drastisch omlaag terwijl u toch uw dieren geeft wat ze nodig hebben. Het is precisievoeren, zonder dat u compromissen hoeft te doen. En dit alles zonder extra handmatig werk, met een enorme stap vooruit richting bioveiligheid.