Cyrille Even, investeren in een carrière met garantie op resultaat

Bretagne is reeds jaar en dag Franse aanvoerder in het kweken van pluimvee. Meer dan 30 % van de Franse productie wordt in deze streek gerealiseerd.

In 2014 nam Cyrille Even het Bretoense pluimveebedrijf over van zijn ouders in het hartje van de Franse pluimvee-industrie. Met een passie voor de landbouw, een enorme gedrevenheid en een technische bagage haalt hij na 3 rondes het beste uit de moederdieren.

In 2 stallen worden 19 000 Cobb moederdieren gehuisvest. De dagelijkse distributie van voer gebeurt aan de hand van een dagsilo met weegcellen.

De 1100 KiXoo-pannen voeren ongeveer 17 500 hennen in drie circuits. Elke ochtend om 5 u wordt het voer over alle KiXoo pannen gelijkmatig verdeeld. Stipt om 5.02u activeert het systeem de twee Boozzter voerlijnen voor de 1500 hanen met 70 pannen. Om 9u worden de KiXoo circuits terug opgelierd zodat de dieren niet gehinderd worden en de bevruchting wordt bevorderd.

Cyrille Even is een tevreden man: “Met Roxell investeerde ik niet voor 2 jaar, maar voor een carrière met garantie op resultaat. De automatisatie van de voerdistributie en het Koozii-nest besparen me heel wat tijd die ik nu kan besteden aan de zorg voor de dieren. De resultaten zijn uitmuntend: een optimale uniformiteit, een piek in eiproductie van 85% na 28 weken, amper 1% grondeieren en een verwaarloosbare voerverspilling. De experts van Sodimel en Roxell leggen de nadruk op kwaliteit en performantie wat resulteert in een professioneel partnership.”