Start Disclaimer

Disclaimer

Roxell bvba is een dochteronderneming van CTB, Inc.
CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-, eieren- en graansector.
Website: www.ctbinc.com
 
Disclaimer CTB website 
Omdat koppelingen van één website naar een andere zonder toestemming van de host verboden zijn, kan CTB, Inc., niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een andere website die via een hyperlink gekoppeld is aan de CTB-website of aan sites van business units van CTB. Op schriftelijk verzoek zal CTB evenwel koppelingen naar zijn website onderzoeken en proberen te bepalen of zij ongepast zijn of strijdig met het beleid, de filosofie, de doelstellingen en/of de opdracht van CTB.
In dergelijke gevallen zal CTB proberen de koppelingen te laten verwijderen. Ongepaste koppelingen kunnen schriftelijk gemeld worden aan CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.
 
Voorwaarden voor derden om koppelingen naar CTB-sites te plaatsen
Koppelingen naar de website van CTB of naar de websites van zijn business units mogen onder de volgende voorwaarden worden geplaatst:
  • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die CTB of zijn producten of diensten schade kan toebrengen.
  • Koppelingen mogen niet impliceren dat CTB de link sponsor of zijn producten goedkeurt.
  • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die de relatie van de link sponsor met CTB verkeerd voorstelt.
  • Er mogen geen koppelingen naar de site van CTB geplaatst worden op sites die inhoud bevatten die geïnterpreteerd kan worden als weerzinwekkend, aanstootgevend, controversieel en/of die op een andere wijze een inbreuk vormt op het beleid van CTB. Dergelijke sites mogen alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdscategorieën.
  • Koppelingen zijn op risico van de gebruiker. CTB geeft geen verklaringen of garanties over zijn websites en is niet verplicht de CTB-sites te onderhouden, inhoud te plaatsen of bij te werken, of anderszins koppelingen naar een CTB-site te ondersteunen.
CTB Inc. Privacybeleid
CTB, Inc. ontvangt via zijn websites alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer de gebruikers die heeft meegedeeld op zijn vrijblijvende formulieren en koppelingen. Informatie afkomstig van de browsers van de gebruiker, zoals IP-adressen en domeinnamen, kan automatisch verzameld worden door de server van CTB en door CTB geanalyseerd worden voor statistische doeleinden. Door de website van CTB te gebruiken, geven de gebruikers CTB toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.
CTB zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die op deze manier werd gegaard, verkopen of verhuren. CTB wijst alle aansprakelijkheid af voor het beveiligen van de op deze manier verkregen persoonlijke informatie en voor het vermijden dat ze aan derde partijen wordt bekendgemaakt.
Door op koppelingen naar andere websites te klikken, zijn de gebruikers onderworpen aan het privacybeleid van deze andere sites. CTB is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van websites waarvan het koppelingen plaatst. CTB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het privacybeleid te wijzigen.Copyright © 2001 CTB, Inc.

Roxell bvba Privacybeleid
Roxell bvba ontvangt via zijn websites alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer de gebruikers die heeft meegedeeld op zijn vrijblijvende formulieren en koppelingen. Informatie afkomstig van de browsers van de gebruiker, zoals IP-adressen en domeinnamen, kan automatisch verzameld worden door de server van Roxell bvba en door Roxell bvba geanalyseerd worden voor statistische doeleinden. Door de website van Roxell bvba te gebruiken, geven de gebruikers Roxell bvba toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken. Roxell bvba zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die op deze manier werd gegaard, verkopen of verhuren. Roxell bvba wijst alle aansprakelijkheid af voor het beveiligen van de op deze manier verkregen persoonlijke informatie en voor het vermijden dat ze aan derde partijen wordt bekendgemaakt.

Disclaimer i.v.m. koppelingen naar verdelers/dealers
Roxell biedt koppelingen naar websites van verdelers of dealers aan als service voor zijn klanten. De verdelers of dealers van Roxell zijn onafhankelijke bedrijven en geen agenten of dochterondernemingen van Roxell of CTB, Inc. Roxell en CTB wijzen elke aansprakelijkheid af voor materiaal dat beschreven wordt op andere websites, zijn niet aansprakelijk voor een koppeling die niet werkt en kunnen op elk ogenblik een koppeling naar een site stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. Roxell en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor een externe koppeling af te wijzen.

Disclaimer i.v.m. cookies
Om deze site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.
Een “cookie” is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. Deze site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, b.v. voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op deze site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.
De meeste “cookies” blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Deze site oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van deze site die gehost worden door derden.
Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van deze site verhinderen of bemoeilijken