Start Over Roxell Nieuws Het effect van voersystemen op voerstructuur en voeropname van leghennen

Het effect van voersystemen op voerstructuur en voeropname van leghennen
01-09-2017

Uit een onafhankelijk onderzoek van ABZ Diervoeding, blijkt dat er meer selectieve opname plaats vindt bij de sleepketting dan bij de spiraal.

“Het doel van een voersysteem (sleepketting/spiraal) is dat voer zo snel mogelijk door de stal verspreid wordt en alle dieren van een evenredige hoeveelheid voer voorziet. Daarbij is het belangrijk dat de door de nutritionist berekende voersamenstelling ook effectief aan de dieren wordt aangeboden in alle zones van de stal. Selectief eten is het specifiek eten van bepaalde deeltjesgrootte of specifieke grondstoffen.

Uit een onafhankelijk onderzoek van ABZ Diervoeding, blijkt dat er meer selectieve opname plaats vindt bij de sleepketting dan bij de spiraal. Een sleepketting geeft de hennen de mogelijkheid om grove delen uit het voer te eten. Daardoor wordt de gemiddelde korrelgrootte van het voer kleiner, naarmate het voer in de ketting een langere afstand heeft afgelegd. Met een spiraalvoersysteem is dit veel moeilijker voor de hennen, waardoor het effect van selectieve opname beduidend minder (bijna niet) is.

De snelheid waarmee de ketting rond gaat tijdens het voeren heeft zeer weinig tot geen invloed op de mate van selectieve opname. Het werd duidelijk in dit onderzoek dat de locatie van de hennen in de stal wel een rol speelt in de mate van selectieve opname. Voor hennen die achteraan in het voersysteem eten, blijft een ongebalanceerde voersamenstelling over. Naarmate er meer selectief gegeten wordt, neemt het aandeel zetmeel af en neemt het aandeel eiwit en mineralen toe.

Geconcludeerd mag worden dat selectieve opname bij sleepkettingen een risico vormt voor een onevenwichtige nutritionele samenstelling van het voer.”

Roxell biedt naast pan- ook spiraalvoersystemen aan. Contacteer ons voor meer informatie over Bridolay voor leghennen en Bridomat voor ouderdieren.

Lees het volledige artikel hier

 

Nieuwsoverzicht