Start Over Roxell Nieuws Natural Beak Smoothing, een duurzame oplossing voor Duitse pluimveehouders

Natural Beak Smoothing, een duurzame oplossing voor Duitse pluimveehouders
31-05-2017

In 2015 sloegen Böckermann en Roxell de handen in elkaar voor de test van het nieuwe voerconcept voor ouderdieren: Natural Beak Smoothing. Het resultaat van de testfase was indrukwekkend. Na 11 weken zag je geen verschil in vorm tussen de IR getrimde snavels en de snavel bij natuurlijke ontsnaveling.

Sinds 1 januari 2017 is het in Duitsland verboden om snavels van leghennen en ouderdieren te behandelen. Snavelbehandeling is een preventieve ingreep om schade ten gevolge van pikken te beperken en dus de leefbaarheid van de dieren en uniformiteit van het koppel te verbeteren. Voor veel pluimveehouders is snavelbehandeling een noodzakelijk kwaad dat een aantal risico’s met zich meebrengt.

Toch worstelden heel wat Duitse pluimveehouders met het verbod op ontsnaveling.Onbehandelde dieren hebben immers lange, scherpe snavels wat een verhoogd risico op kannibalisme met zich mee brengt en ook meer voerverspilling omwille van de vorm van de snavel. Ook Markus en Doreen Böckermann gingen op zoek naar een duurzame, efficiënte oplossing.

Kennismaking met Böckermann

Markus en Doreen starten 20 jaar geleden hun ouderdierenbedrijf.  “Het plan was om vleeskuikens te produceren maar dat idee werd in samenspraak met de integratie bijgestuurd omwille van de nood aan kwalitatieve ouderdieren”, aldus Markus. Een ouderdierenstal vraagt meer aandacht voor het dier. Om de uniformiteit van elke ronde te bevorderen wordt na 5 weken een selectie van de dieren gepland. Op basis van gewicht worden de kleinere dieren apart geplaatst. “We volgen dus elk dier op en zorgen voor een resultaatgerichte opfok”, voegt Doreen eraan toe.

In 2009 en 2011 werden nieuwe stallen gebouwd. Vandaag worden er meer dan 86 000 dieren gehuisvest in 5 stallen voor een opfokperiode van 19 weken. De stallen werden geïnstalleerd met Vitoo-voercircuits en  Sparknipple als drinksysteem. Markus koos heel bewust voor het pannenvoersysteem van Roxell: “Heel wat pluimveehouders gaan voor een voerketting, maar wij zijn overtuigd van de meerwaarde van het Roxell systeem. Met het ouderdierencooncept van Roxell beschikken de dieren op hetzelfde moment over voer wat een positieve impact heeft op de uniformiteit van de dieren en hun eetgedrag. Kettingsystemen gaan veel trager, je moet op een knop duwen en wachten tot het voer verdeeld is, wat toch wel voor stress kan zorgen bij de dieren.”

Verbod op snavelbehandeling in Duitsland

In 2015 sloegen Böckermann en Roxell de handen in elkaar voor de test van het nieuwe voerconcept voor ouderdieren: Natural Beak Smoothing. De snavelgroei van de ouderdieren wordt tijdens het voeren voortdurend gecontroleerd door een ruwe structuur in de Vitoo-onderpan. Deze nieuwe oplossing garandeert de productiviteit van de dieren, bespaart voer en voldoet aan de reglementering inzake dierenwelzijn. Voorheen gebruikte Markus de 2 bekende methodes voor snavelbehandeling: de mechanische 'hot blade debeaking' en later dan het infrarood snavel trimmen in de broederij.

Toen het debat rond het verbod op ontsnaveling startte gingen Markus en Doreen op zoek naar duurzame, efficiënte oplossingen.In overleg met het Roxell innovatieteam werd één stal in kleine compartimenten gedeeld waarbij in één deel 12 Vitoo-onderpannen werden vervangen door een prototype van de Natural Beak Smoothing pan voor 100 ouderdieren.“ Al heel snel ontstond een natuurlijke ontsnaveling door de ruwe structuur in de binnenpan”, aldus Markus Böckermann.

Uit de test bleek dat de snavel zowel de binnen- als buitenpan van het voersysteem raakt. Bij een volgend prototype werd de ruwe structuur dan ook breder gemaakt naar de buitenkant van de onderpan, wat een optimaal resultaat geeft. Bij de tweede ronde volgden vergelijkende testen van het Natural Beak Smoothing concept voor niet-behandelde dieren versus een standaard voersysteem voor behandelde dieren.

Het resultaat van de testfase was indrukwekkend. Na 11 weken zag je geen verschil in vorm tussen de IR getrimde snavels en de snavel bij natuurlijke ontsnaveling (oftewel Natural Beak Smoothing). Maar de cijfers spraken wel boekdelen: 2% minder mortaliteit in vergelijking met de behandelde dieren. 

Kortom, Natural Beak Smoothing is een efficiënte oplossing voor pluimveehouder en voor de ouderdieren. De dieren hebben geen last van stress of infecties door de snavelbehandeling. De groei van de snavel blijft onder controle terwijl ze eten en er is geen selectie na 5 weken nodig want de uniformiteit zat goed.

Reiniging van het systeem?

“Tijdens de eerste testen stelden we wat roestvorming vast op de metalen structuur in de pan. Dit verdween onmiddellijk zodra de nieuwe ronde was opgestart. De reiniging van het voersysteem verloopt vlot zoals voorheen. Alleen zijn we alert voor chemicaliën die de metalen structuur op termijn kunnen beschadigen”, verduidelijkt Doreen.

De toekomst van Böckermann

Sinds december 2016 schakelden wij alle stallen om naar de Natural Beak Smoothing. Het volstond om de onderpan te wijzigen en we konden van start gaan.Maar de ambities van Markus en Doreen blijven groot. Stiekem dromen ze van een eigen productiestal en hopen ze op de verderzetting van hun bedrijf door de opgroeiende kinderen. Hoe dan ook, Böckermann is niet alleen een referentiebedrijf voor Roxell maar voor de totale Duitse pluimvee-industrie.

Nieuwsoverzicht