Start Over Roxell CTB Inc.

CTB Inc.

  CTB Inc.

Roxell BVBA is een dochteronderneming van CTB, Inc.
CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant
en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-,
eieren- en graansector.

Website: www.ctbinc.com

   

Disclaimer CTB website 
Omdat koppelingen van één website naar een andere zonder toestemming van de host verboden zijn, kan CTB, Inc., niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een andere website die via een hyperlink gekoppeld is aan de CTB-website of aan sites van business units van CTB. Op schriftelijk verzoek zal CTB evenwel koppelingen naar zijn website onderzoeken en proberen te bepalen of zij ongepast zijn of strijdig met het beleid, de filosofie, de doelstellingen en/of de opdracht van CTB.
In dergelijke gevallen zal CTB proberen de koppelingen te laten verwijderen. Ongepaste koppelingen kunnen schriftelijk gemeld worden aan CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.
 
Voorwaarden voor derden om koppelingen naar CTB-sites te plaatsen
Koppelingen naar de website van CTB of naar de websites van zijn business units mogen onder de volgende voorwaarden worden geplaatst:
  • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die CTB of zijn producten of diensten schade kan toebrengen.
  • Koppelingen mogen niet impliceren dat CTB de link sponsor of zijn producten goedkeurt.
  • Koppelingen mogen niet gebruikt worden op een manier die de relatie van de link sponsor met CTB verkeerd voorstelt.
  • Er mogen geen koppelingen naar de site van CTB geplaatst worden op sites die inhoud bevatten die geïnterpreteerd kan worden als weerzinwekkend, aanstootgevend, controversieel en/of die op een andere wijze een inbreuk vormt op het beleid van CTB. Dergelijke sites mogen alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdscategorieën.
  • Koppelingen zijn op risico van de gebruiker. CTB geeft geen verklaringen of garanties over zijn websites en is niet verplicht de CTB-sites te onderhouden, inhoud te plaatsen of bij te werken, of anderszins koppelingen naar een CTB-site te ondersteunen.
Privacybeleid
CTB, Inc. ontvangt via zijn websites alleen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer de gebruikers die heeft meegedeeld op zijn vrijblijvende formulieren en koppelingen. Informatie afkomstig van de browsers van de gebruiker, zoals IP-adressen en domeinnamen, kan automatisch verzameld worden door de server van CTB en door CTB geanalyseerd worden voor statistische doeleinden. Door de website van CTB te gebruiken, geven de gebruikers CTB toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.
CTB zal geen persoonlijk identificeerbare informatie die op deze manier werd gegaard, verkopen of verhuren. CTB wijst alle aansprakelijkheid af voor het beveiligen van de op deze manier verkregen persoonlijke informatie en voor het vermijden dat ze aan derde partijen wordt bekendgemaakt.
Door op koppelingen naar andere websites te klikken, zijn de gebruikers onderworpen aan het privacybeleid van deze andere sites. CTB is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van websites waarvan het koppelingen plaatst. CTB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het privacybeleid te wijzigen.Copyright © 2001 CTB, Inc.